Historie kerken en predikanten
lllll

header3

Historie kerken en predikanten

Historie Gereformeerde kerk

Een historisch overzicht van de Gereformeerde kerk aan de Bouwstraat.

Het is ruim 168 jaar geleden, dat te Ommen deze kerk werd geînstitueerd. Dat gebeurde op 18 april 1836. Daarvoor kwam Ds. A. Brummelkamp uit Hattem naar Ommen. Hiermee hadden zich 87 personen van de Hervormde kerk afgescheiden. Deze gebeurtenis vond vermoedelijk plaats in de boerderij te Arriën, thans bewoont door de familie Veurink Ridderinkweg 4.

In 1837 wordt Ds. A.L. van Raalte beroepen, hij bleef hier tot 1844.
Op 19 januari 1840 werd te Ommen een kerkgebouw in gebruik genomen. Voorheen werden de kerkdiensten gehouden op verschillende plaatsen in Ommen, Varsen, Stegeren, Arriën en Beerze. Dit gebouw stond er tot en met zondag 14 juni 1931. Daarna werd op dezelfde plek een groot nieuw kerkgebouw gebouwd aan de Bouwstraat.

gereformeerdekerk

 

Dhr. Plooy uit Amersfoort is de architect. Bij een openbare aanbesteding is de laagste inschrijver: J. Eshuis en Zn. te Vriezenveen. De bouwsom ( ƒ 36.887,00) valt mee want deze was begroot op ƒ 45.000,00.
Het kerkgebouw heeft 900 zitplaatsen. Het meubilair (banken, kansel, lezenaar en doopvont) wordt gemaakt door de firma B. Jansen en H. Timmerman van Den Lagen Oordt te Ommen.
De eerste steenlegging is op 1 september 1931 en onder leiding van Ds. W. de Graaf wordt op 12 mei 1932 het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen.


Een nieuw pneumatisch kerkorgel wordt geleverd door de firma Spiering te Dordrecht voor ƒ 4.380,00.
Een actiecomité brengt geld bijeen voor de luidklok waarop een randschrift wordt aangebracht: "De Meester is daar en Hij roept u". Deze klok wordt op 15 april 1943 door de Duitsers uit de toren gehaald, maar in 1948 wordt er weer een nieuwe luidklok in de toren geplaatst.

 

gereformeerdekerk1

 

Op 13 juni 1951 krijgt onze gemeente er een gebouw bij en wel in Witharen, zodat de gemeenteleden daar elke zondag hun kerkdiensten kunnen houden in het gebouw Irene. Tien jaar later wordt op 12 april 1961 het verenigingsgebouw "d'Olde Wheeme aan Den Lagen Oordt in gebruik genomen.
In 1979 komt het pand Zandbergen, naast het kerkgebouw te koop. Het wordt aangekocht en verbouwd tot een kerkelijk centrum "de Kern". Enkele jaren later wordt "d'Olde Wheeme verkocht aan de RABO-bank en wordt op 20 mei 1988 de uitbreiding van de "de Kern" in gebruik genomen.

Op 10 oktober 1980 wordt een geheel nieuw mechanisch Kerkorgel (21 registers) in gebruik genomen van de orgelmaker W. v.d. Berg uit Deest. Sinds enkele jaren heeft de bekende orgelmaker Gebr. Reil uit Heerde het orgel in onderhoud en deze heeft inmiddels een herintonatie uitgevoerd, die de klank van het instrument opnieuw heeft verbeterd. Wij beschikken maar liefst over zeven organisten voor de twee orgels (Ommen en Witharen).

 

De Meester is daar en Hij roept U

zo luid het opschrift op de klok van de Gereformeerde kerk in Ommen.

Enkele wetenswaardigheden over het torenuurwerk en de luidklok die bezoekers werd aangeboden tijdens de torendag op zaterdag 12 juni 2004.

Het torenuurwerk van de Gereformeerde kerk in Ommen is nog slechts één van de weinige in Nederland dat nog geheel authentiek is en nog steeds met de hand wordt opgewonden.
Tevens wordt de klok nog steeds met de hand geluid om de mensen ter kerke te roepen.

Het uurwerk dat op 11 februari 1932 werd geleverd is gemaakt door de firma Eijsbouts. Deze firma in Asten bestaat nog steeds en heeft een grote naam op het gebeid van torenuurwerken en luidklokken en levert zijn producten over de hele wereld.
Het uurwerk is uitgerust met een Grahamgang en is van uitstekende kwaliteit.
Tevens werd het uurwerk voorzien van een slagwerk dat ieder vol uur zijn uren slaat en het halfuur één slag laat klinken.
Het uurwerk werd het uurwerk compleet met de drie koperen wijzerplaten (welke bij de restauratie van 2003 opnieuw werden geschilderd en becijferd) en een garantie termijn van 10 jaar geleverd, voor de prijs van ƒ 1020,00. Het slagwerk staat in verbinding met de luidklok die gelijktijdig door de zelfde firma Eijsbouts werd geleverd voor de prijs van ƒ 870,00.

De Luidklok werd overigens in opdracht van de firma Eijsbouts bij de firma Petit en Edelbrock in 't Duitse Gescher gegoten en is 374 kg zwaar en heeft een klepel van nog eens 19 kg. Het geheel was in D1 toon.

Er werd nog een korting bedongen zodat men voor "slechts" ƒ 1650,00 klaar was. Van de luidklok heeft men niet lang kunnen genieten omdat hij tijdens de tweede wereldoorlog, nl. op 15 april 1943, werd afgevoerd naar Duitsland om daar omgesmolten te worden.
Na de oorlog werd er een nieuwe luidklok aangeschaft die twee maal zo zwaar is en dus ook een groter bereik heeft. Deze 800 kg wegende luidklok met een mond van 108 cm in Fis toon werd vervaardigd door de firma Bergen in Heiligerlee en werd mei 1948 aangebracht met dank aan het werk van een ijverige dames comité. Ook voor de klok van 1932 heetf een dames comité, toen onder leiding van de echtgenoot van Ds. W. de Graaf zich zeer beijverd.

Geraadpleegde literatuur:
Ommen op de drempel van de moderne tijd. Ingrid Wormgoor.
Op weg. Dhr. A. Ruiter.

Tot slot nog een stukje geschiedenis uit 1932:

 Enkele notities uit oude Kerkblaadje mei 1932

Woensdag 11 mei 1932
Laatste samenkomst in de Hulpkerk aan het Bouweind (nu van Raaltestraat).
Later was hier slagerij van Lohuizen.

Donderdag 12 mei 1932
Overdracht en ingebruikname nieuwe kerkgebouw o.l.v. Ds. W. de Graaf.
Hierbij zijn een aantal geschenken in ontvangst genomen:

 • Officieel overdracht van het Uurwerk en de luidklok door het Uurwerkcomité.
 • Door alle jeugdverenigingen: 
   1.  een dubbel Avondmaalstel
   2.  lakens voor de Avondsmaaltafel
   3.  een kanselbijbel
   4.  een stofzuiger
 • Door Ds. en mevr. de Graaf, een bruinkoperen kap voor het doopvont en een klok in het kerkgebouw.
 • door Joh. Van der Kolk, klokkenmaker, een klok voor de kerkeraadskamer.
 • door de firma Timmerman-Jansen, een eiken tafeltje voor de kansel en twee knielbankjes voor de huwelijksbevestiginggen.
 • van de architect dhr. W. Plooy,een zetel voor de preekstoel, passende bij het interieur van het kerkgebouw.
 • door een gemeentelid 24 eiken stoelen met armleuningen voor de kerkeraadskamer.

  gereformeerdekerk3   gereformeerdekerk2
     

  Dit stukje geschreven historie over de Gereformeerde kerk te Ommen, werd afgestaan door de heer F. Horsman uit Giethem.
  Onze dank dat wij hiervan gebruik mochten maken.

 

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters