Historie kerken en predikanten
lllll

header3

Historie kerken en predikanten

Historie van de Nederlands Hervormde kerk

 

De Nederlandse Hervormde kerk, 't oudste monument van Ommen.

DE KERK:

Het is bekend dat de kerk al in het jaar 1238 bestond, waarschijnlijk eerst van hout. Het is aan te nemen dat de kerk in 1330 van steen was, want toen is Ommen in brand gestoken en een houten kerk zou zeker zijn verbrand. De kerk is wel door branden getroffen in 1517 en 1624. Het is van oudsher een R.K. kerk. Wanneer de kerk over is gegaan naar het protestantisme is niet precies bekend. (doch na 1587).

 

BOUWAARD VAN DE KERK:

Het onderste gedeelte van de muren is grotendeels van oer- of ijzersteen. Verder schoonmetselwerk wat eerder was bepleisterd, maar met de restauratie in 1968 / '69 is schoongebikt. De consistoriekamer is met een kruisgewelf uit de 16e eeuw overdekt. Men zegt dat het dak van de kerk voor ± 1860 8 meter hoger is geweest, en geheel met leien bedekt was. Voor 1624 had de kerk ook een gewelf maar deze werd door brand grotendeels verwoest en is door een (eiken) houten zolder vervangen.
De kerk is in 1933 ook verbouwd en vanuit dat jaar dateert deze zolder.image0008

 

DE PREEKSTOEL:

De preekstoel is van eikenhout en is 17e eeuws.
Op de preekstoel bevindt zich een Statenbijbel (acte van Consent 28 januari 1851).
De lessenaar is van gegoten koper, met daarin de wapens van de geslachten van Pallant en van Haersolte, waarschijnlijk een geschenk bij het huwelijk van August Leopold baron van Pallant van Eerde en Anna Elisabeth van Haersolte, gehuwd in 1744.

De lessenaar naast de preekstoel is een 19e eeuws nagietsel van ijzer.

 

'N POAL:

In deze paal deponeren de doopouders hun gift, welke bestemd is voor gehandicapte kinderen (het ene jaar) in Nederland (o.a. Bartimeus) en (het andere jaar) in het buitenland.dp groot

 

HET DOOPVONT:

Het doopvont is in 1903 verkocht aan een Zwolse handelaar voor ƒ. 35,00 en is nu eigendom van het Rijksmuseum in Amsterdam waar het jaren heeft gestaan. Maar voordat het eind 1979 hier in de kerk is teruggekomen, heeft het eerst nog enige tijd in de Ned.Herv. kerk in Diepenveen gestaan.image0007

 

DE TOREN:

- De toren is eigendom van de Ned. Herv. kerk (het uurwerk is eigendom van de burgergemeente van Ommen)
- Ze is in 1860 gebouwd.
- In 1871 door de bliksem getroffen en toen zijn de 4 zijtorentjes wat lager gemaakt.
- De toren is evenals de kerk ook in 1968 / '69 helemaal gerestaureerd.

 

HET KLOKKENHUIS:

Het klokkenhuis met de 2 klokken zijn ook eigendom van de burgergemeente van Ommen. Er wordt gemeld dat er  naast de kerk oorspronkelijk een toren stond.
Deze is waarschijnlijk bij een brand vernield, waarna het klokkenhuis is gebouwd. Voor 1798 moeten er 3 klokken zijn geweest. In 1944 zijn de 2 klokken door de Duitsers weggehaald. Ze zijn later weer teruggevonden in Hamburg en in 1946 weer op hun plaats teruggebracht. Deze klokken zijn gegoten door Henrick de Tremonia ook wel Heinrich van Dordmund genoemd. Soortgelijke klokken hangen ook in Den Ham en Heemse. Ze zijn omstreeks dezelfde tijd gegoten. Die van Ommen in 1517 en die van Den Ham en Heemse in 1520.
De 'grote' klok heeft een doorsnede van 155 cm en draagt het opschrift:

Maria is mijn name.
Mijn geluyt sy gade bequame
den levendigen ropick.
Den doden bescrey ich
hagel ende donder wersta ick.

Hendricus de Tremonia me fecit a XVc.XVII.

De 'kleine' klok heeft een doorsnede van 130 cm en het opschrift is gelijk aan de grote klok. Alleen zijn naam is Salvator.

DE HERENBANK VAN VAN  PALLANT:

de herenbank van baron van Pallant van Eerde heeft in de noordoosthoek van de zijbeuk gestaan tot de restauratie in 1968 /'69 en is toen overgebracht naar Eerde waar hij (tijdelijk) werd opgeslagen in een oude boerderij. Maar deze boerderij is in 1979 afgebrand (uiteraard met bank).image0006

 

HET ORGEL:

Het orgel is in 1821 gebouwd door J.C. Scheurer uit Zwolle. Het is in 1907 gemoderniseerd en uitgebreid door van de Berg en Wendt.
Het was voorzien van 2 bazuinblazende engelen welke bij de verbouwing zijn vernield.image0011

 

DE KRONEN:

Hiervoor heeft de Jonge Kerk aktie gehouden door foto's van voor en na de restauratie te verkopen.

 

DE GRAVEN:

Vroeger werd in en om de kerk begraven, getuige een enkele grafzerk in de kerk. Tot 1825 werd het begraven rond de kerk nog toegestaan aan gemeenten met minder dan 1000 zielen. Maar dit werd in 1869 ook verboden. In 1886 werd het ijzeren hek om de kerk geplaatst (een geschenk van van Pallant).
In 1891 werd eenzelfde hek voor de pastorie aangebracht. Deze hekken zijn in 1987 door vrijwilligers grondig opgeknapt.Overgenomen uit een folder dat bezoekers ontvangen bij een bezoek aan de kerk.


Geschiedenis Kerk Vinkenbuurt

 

Rond 1900 stond de buurtschap Vinkenbuurt bekend onder de naam Varsenerveld. Het was een nog onontgonnen gebied.
Men ging ter kerke in Nieuwleusen, Balkbrug of Ommen. In het begin van de twintigste eeuw werkte Johannes van Alewijk er als hulpprediker en godsdienstonderwijzer.
Hij was het die geld bijeen bracht en de impuls gaf tot de bouw van "het Kerklokaal der Ned. Herv. Kerk in Vinkenbuurt", zoals officieel op de bouwvergunning stond die door B&W van Ommen verleend werd op 31 mei 1927.
De familie Groen had een stuk laaggelegen grond aan de Koloniedijk / hoek Woestenweg beschikbaar gesteld.
Dit werd opgehoogd en de bouw kon beginnen.
Wanneer het gebouw opgeleverd is, is niet bekend. Wel is bekend dat er op 27 november van datzelfde jaar de eerste doopdienst gehouden werd.
Ds. G.A. Bruins doopte toen, bij gebrek aan een doopvont, met behulp van een melkkannetje.
In 1949 werd een consistorie aangebouwd, en in 1965 kreeg het kerkje een torentje met luidklok. De klok werd ingebruikgenomen in de kerstnachtdienst van dat jaar en luidt sindsdien elke avond om negen uur, bij een overlijden in de buurtschap en uiteraard op de zondagen.
Een echt pijporgel – oorspronkelijk gebouwd voor de gereformeerde kerk van Doorwerth - werd in 2004 geplaatst.

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters