Wijkgemeentes

Liturgie 1e Paasdag 21 april 2019 om 19:00 Hervormde kerk Ommen

Orde van Dienst

Orgelspel

Mededelingen kerkenraad

Intochtslied Psalm 149: 1, 3, 5

Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen Lied 670: 1,3,6,7

Bidden

Schriftlezing Johannes 20: 19-23 (NBV)

Zingen Psalm 85: 3 en 4

Verkondiging Vrede, Vreugde en aan het Werk!

Orgelspel

Zingen Lied 907: 1, 2, 4,

Geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel

Zingen Lied 248: 3 en 4

Bidden

Collecte

Slotzang Lied 908: 2,6, 7

Zegenbede

Gezongen Amen.