Wijkgemeentes
lllll

header3

Wijkgemeentes

Orde van Dienst, Heilig Avondmaal Goede vrijdag, 19 april 2019 om 10.00 uur Hervormde kerk Ommen

Intochtslied: NLB 562: 1, 2, 3 Ik wil mij gaan vertroosten

Votum en groet

Zingen: Psalm 22: 1, 2, 3

Zullen we samen bidden?

Lezen: Matth. 27: 45-56

Zingen: LVK Gez. 189: 1, 2, 3, 4 Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis

Prediking: JEZUS UITROEP

Zingen: NLB 577: 1, 2, 3 O wereld, zie uw leven

Woorden der inzetting

Belijden wij ons christelijk geloof

[Afkondigingen]

Avondmaalsgebed:

Zingen: NLB 376: 3, 4, 6, 7 Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister

Toebereiding tafel en nodiging

Aan het einde van de tafel(s) zingen:
NLB 575: 1, 2 / 3, 4, / 5, 6 (Jezus, leven van ons leven)

Dankzegging (Psalm 103)

Zullen we samen danken?

Collecten

Slotzang: NLB (psalm) 22: 11, 12

Zegen (Amen (3x)

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters