Wijkgemeentes
lllll

header3

Wijkgemeentes

Liturgie 2e Paasdag 22 april 2019 om 9.30 uur Gereformeerde kerk Ommen

Voorganger: ds. Coby de Haan
Organist: Klaas Schaap


Zingen: O vlam van Pasen steek ons aan lied 637: 1 en 3


Welkom door de ouderling van dienst


Zingen: lied 287: 5 Rond het licht dat leven doet

Groet en bemoediging

Voorganger:
We zijn hier samen rond het licht van het begin,
Licht dat schijnt in de duisternis,
Licht dat leven wakker roept,
dat met ons meegaat op onze weg.

Allen:
Licht en vrede zij met ons en met de wereld, waarin we leven.

Zingen Licht ontloken aan het donker lied 600: 1,2,3,4 en 5


Gebed


Zingen: God van leven ( Sela) https://youtu.be/pLVyHd_wUnk

Bijbellezing: Kolossenzen 3: 1-4


Zingen: Op U alleen lied 939: 1 en 3


Meditatie: Opgewekt leven


Zingen: lied 612: 1,2 en 3 Wij komen als geroepen

Dank- en voorbeden


Collecten

Zingen Nu is het Pasen Lied 160: 1-6 A F Troost , melodie gezang 461 O hoogte en diepte looft nu God liedboek 1973

Zegen

Afgesloten met het zingen van U zij de glorie lied 634: 1 en 2

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters