Wijkgemeentes

Liturgie 1e Paasdag 21 april 2019 om 10.00 uur Hervormde kerk Vinkenbuurt

Organist: Margriet Hierink
Trompettist: Herbert Kippers

Voorganger: ds. Coby de Haan


Zingen voor de dienst:
Lied 624: 1,2 en 3 Christus onze Heer verrees
Lied 641: 1,2 Jezus leeft en ik met Hem


Welkom en mededelingen – ouderling van dienst

Iedereen gaat staan
Zingen : Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen Psalm 118: 1 en 8

Paasgroet:
Voorganger: De Heer is opgestaan!
ALLEN: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!

Voorganger: De Heer is met u, met jou
ALLEN: ZIJN VREDE IS IN ONS!
Iedereen gaat zitten

Aansteken nieuwe Paaskaars

Zingen: O vlam van Pasen steek ons aan Lied 637: 1 en 4

Gebed

Zingen: Lied 632: 1 en 2 Dit is de dag

Bijbellezing: Markus 16: 1-8

Zingen: lied 169: 1 en 2 Niet zien en toch geloven A.F. Troost melodie De ware kerk des Heren lied 968 liedboek 2013

Preek: Geloven in het Leven!

Zingen: Heden gaat de hemel open lied 157: 1,3 en 4 A.F. Troost , melodie Ere zij aan God de Vader lied 705 liedboek 2013

Gebeden

Collecte
Onder de collecte muzikaal intermezzo – orgel en trompet

Zingen: Ik zeg het allen dat Hij leeft lied 642: 1,2,7 en 8

Zegen
Afgesloten met zingen : U zij de glorie, lied 200 Uit de bundel Hemelhoog: vers 1 en 3

We wensen u fijne Paasdagen!