Wijkgemeentes
lllll

header3

Wijkgemeentes

Liturgie 1e Paasdag 21 april 2019 om 10.00 uur Gereformeerde kerk Ommen

Organist: dhr. Riekus Hamberg
Voorganger: ds. Hans Baart
M.m.v. Joyful Sound o.l.v. Jan-Geert Taekema

‘Ik heb de Heer gezien’

VOOR DE DIENST
Muziek

INTREDE
Om 9.25: Joyful Sound zingt ‘Mighty Spirit’.

Kerkenraad komt binnen, de nieuwe paaskaars gaat voorop.
*Lied 593 (voorganger en gemeente)

Welkom

*Lied/Psalm 149: 2 en 5 ‘Laat het een hoge feestdag wezen’ (staand)

Bemoediging en groet (staand)

Joyful Sound zingt ‘I Go to he Rock’

Kyriegebed
*Lied 301k (I door de voorganger; II door allen)

*Glorialied 624: 1 en 2 ‘Christus, onze Heer, verrees’

Een loflied door Joyful Sound: ‘Jesus is alive’

ROND DE SCHRIFT

*Projectlied

Preek in puzzelstukjes ‘Ik heb de Heer gezien’

Lezen Joh. 20:1-9

*Lied 637: 1 ‘O vlam van Pasen’

1. O vlam van Pasen, steek ons aan,
wat is er met de Heer gedaan?
Die Zoon, die hier nu niet meer ligt,
was als de zon, zo warm, zo licht.

Lezen Joh. 20:10-12

*Lied 637: 2

Lezen Joh. 20:13-18

*Lied 637: 3

‘En nu wij nog’

Korte stilte

*Lied 637: 4

Joyful Sound zingt ‘You Raise Me up’

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onzevader

Inzameling van de gaven – Joyful Sound zingt ‘His Life for Mine’


WEGZENDING EN ZEGEN

*Slotlied 634 ‘U zij de glorie’

Zegen


NA DE DIENST
Orgelmuziek

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters