Berichten uit de algemene kerkenraad
lllll

header3

Berichten uit de algemene kerkenraad

Gedenkplek

Vanuit de Algemene Kerkenraad heeft een commissie zich verdiept in de verschillende mogelijkheden voor een gedenkplek. Een gedenkplek in onze kerken (Ommen en Vinkenbuurt) wil uitdrukking geven aan wat we geloven: aan de hoop die in ons is. Het is de overtuiging dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat wij op weg zijn naar Gods toekomst. Een gedenkplek kan deze overtuiging symboliseren en ons met elkaar verbinden; kan zichtbaar maken dat we verleden, heden en toekomst samen delen. In de kerk geloven we immers dat we ergens vandaan komen en dat we op weg zijn ergens naar toe. Een gedenkplek maakt dit zichtbaar. Het kan een stimulans zijn voor hen die achterbleven om regelmatig terug te komen naar de plek waar hun dierbare in onze gemeente bij name wordt gekend en in ere gehouden.
Op de gedenkplek zal een witte steen komen te liggen met daarop de doopnaam, geboorte- en overlijdensdatum. Met de rouwafkondiging in de eredienst legt de ouderling van dienst de witte steen op de gedenkplek. Als de overledene behoort tot de Vinkenbuurtse gemeenschap, dan zal de predikant in Ommen meedelen dat er een steen zal gelegd worden in de kerk Vinkenbuurt.
De Algemene Kerkenraad heeft besloten om met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar (2013) hiermee te starten.

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters