Berichten uit de algemene kerkenraad
lllll

header3

Berichten uit de algemene kerkenraad

Informatie over Samen op Weg.

Op maandag 6 november 2017 heeft de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk besloten te stoppen met de gesprekken met onze gemeente om te komen tot één Protestantse gemeente in Ommen. Dit is op zondag 12 november in hun diensten meegedeeld en toegelicht.


De Algemene Kerkenraad en de drie wijkkerkenraden betreuren dat het niet gelukt is om sámen een weg te vinden naar één Protestantse gemeente Ommen.

Op dinsdag 28 november is er hierover een gemeenteavond in het Hervormd Centrum. Deze gemeenteavond begint om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur). We willen u uitleg en duidelijkheid geven over het gevolgde traject. Tevens is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Zowel mondeling als schriftelijk. Mocht u op voorhand uw vragen met ons willen delen dan kan dat via de scriba AK.

Tot slot spreken de Algemene Kerkenraad en de drie wijkkerkenraden de wens uit dat we, als leden van twee zusterkerken, met respect met elkaar blijven omgaan en de huidige samenwerking in stand kunnen houden. Wij rekenen op uw medewerking!

Lambert van den Berg, voorzitter Algemene Kerkenraad

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters