Beleid
lllll

header3

Beleid

Liturgie 21 juli om 19.00 uur Hervormde gemeente Ommen

Liturgie 21 juli 2019, Hervormde Kerk Ommen 19.00 uur

organist: Gert Diepeveen

predikant; ds. Coby de Haan

Welkom- ouderling van dienst

Zingen: Psalm 146: 1 en 3 Zing mijn ziel voor God

Moment van stilte

Groet en bemoediging

Voorganger:

Laten wij ons bemoedigd weten,

zoals we hier bij elkaar zijn gekomen

verenigd in ons zoeken en verlangen

naar de bron van liefde, goedheid en trouw

Allen:

God, Hij is de kracht die ons draagt,

Hij is er voor ons, altijd en eeuwig.

Voorganger:

Vrede van God voor u, voor jou en voor de wereld.

Allen: Amen.

Psalmgebed Psalm 103

We zingen en lezen lied 103e

We zingen ”Bless the Lord my soul”

Ik lees: vers 1

We zingen: “Bless the Lord my soul”

Ik lees: vers 2

We zingen: Bless the Lord my soul

Ik lees vers 3 en 4

We zingen: Bless the Lord my soul

Toelichting op de dienst: Ben je in balans?

Gebed

Zingen: Lied 139b : 1 Heer U doorgrond en kent mij

Bijbellezing: Lukas 10: 38-42

Preek

Zingen: Aan uw voeten Heer is de hoogste plaats

Link: https://youtu.be/CecAat8xfO0

In mijn hart

Mijn God,

Ik hoef niet naar de hemel te klimmen

om met U te spreken

en bij U mijn vreugde te vinden.

Ik moet mijn stem niet verheffen

om met u te praten.

Al fluisterde ik heel zacht,

Gij hoort mij reeds.

Want Gij zijt in mij,

ik draag U in mijn hart.

Om U te zoeken,

heb ik geen vleugels nodig,

ik heb me enkel stil te houden,

in mezelf te kijken,

me niet te verwijderen

van een zo hoge Gast.

                                 (Theresia van Avila)

Orgelspel

Gebeden

Collecte

Zingen: Lied 418: 1,2 en 3 God, schenk ons de kracht

Zegen

Afgesloten met gezamenlijk gezongen AMEN

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters