Beleid
lllll

header3

Beleid

Beleidsplan van de Hervormde Gemeente te Ommen tijdvak 2012-2016

In de AK vergadering van 10 februari 2011 is gesproken over het beleidsplan voor de Hervormde Gemeente te Ommen. Kerkordelijk moeten we ook in deze aan onze verplichtingen voldoen, en daarom is besloten om een nieuw beleidsplan 2012-2016 op te stellen. In dit beleidsplan kunnen de accenten worden gelegd voor de jaren 2012-2016.

Lees meer: Beleidsplan van de Hervormde Gemeente te Ommen tijdvak 2012-2016

Beleidsplan Hervormde Diaconie te Ommen.

1. Inleiding:

Wat betekent diaconie?

Het woord "Diaconia" betekent dienst.

Het dienende karakter van de kerk vindt zijn grond in de Bijbel en in het eigen leven van Jezus.Lucas 22 vers 27 zegt: "Ik ben in het midden van u als Eén die dient".                            
Als kerk van de dienende Heer kan zij geen andere opdracht hebben, dan dienend in de wereld te staan.  Het woord "Diaconia" heeft in de loop der tijd de zeer bepaalde betekenis gekregen van "Dienst der Barmhartigheid". Het tegenwoordige diaconaat spreekt van "Dienst der Barmhartigheid en Gerechtigheid". In andere delen van het Nieuwe Testament, zoals in Handelingen 4: 34 en 35 kun je dan ook vaststellen, dat het gaat om gelden ter ondersteuning van de armen, de vreemdelingen, de weduwen en wezen.

Lees meer: Beleidsplan Hervormde Diaconie te Ommen.

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters