Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie Morgendienst 15 september 2019, 10.00 uur Gereformeerde Kerk Witharen

Thema: ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’
 
Lied voor de dienst: Lied 870: 1, 2, 4 en 8   NLB
       Heilige God, geprezen zij uw komst door alles heen
 
Welkom en afkondigingen (ouderling van dienst)
Inleidende woorden
Stil gebed 
Votum en Groet
Psalm 108: 1 en 4
                       Mijn hart is, Heer, in u gerust
Leefregel
Lied 837: 2 en 3
            Volgen wij Heiland niet uw spoor
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 
Kindermoment
Lied: we gaan voor even uit elkaar
 
Lezing Oude Testament 
Numeri 13:1-3, 21-24, 31-33 en Numeri 14: 6-8
Lied: 345: 1
              Gij hebt uw woord gegeven
Lezing Nieuwe Testament  
Efeziërs 6: 10 t/m 17  
Lied 675: 2
 
Verkondiging Thema: Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet.
Lied 801: 1, 2, 4, 6 en 7
              Door de nacht van strijd en zorgen
Na de nevendienstkomt het zondagskind naar u toe met een briefje met gebedspunten. Het is de bedoeling om de gebedspunten van de kinderen mee te nemen in het gebed.
 
Dankgebed en voorbeden  
Collecte 
Slotlied: 418: 1,2 en 3 
                 God schenk ons de kracht
Zending en zegen
gemeente zingt: Amen
 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters