Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Zondag 15 september 2019, Geref. Kerk Ommen, 19.00 UUR

Voorganger: Ds Reijer R.J. de Bruijn
 
ORDE VAN DIENST
Welkom en mededelingen
Zingen: NLB 868: 1, 2, 5 Lof zij de Heer, de almachtige
Votum en groet
Zingen: NLB (psalm) 33: 8
 
Zullen we samen bidden?
Schriftlezing: 1 Sam. 17: 57 > 18: 9
 
Zingen: NLB 317: 1, 2, 3 Grote God, Gij hebt het zwijgen
PREDIKING:  Een wonderlijke liefde  (1 Sam.18: 3, 4)
Zingen: NLB (psalm) 133: 1, 2, 3
     
Collecten
[Afkondigingen]
Zullen we samen danken?
Slotzang: NLB 864: 1, 5 Laat ons de Heer lofzingen  
Zegen.
3x Amen

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters