Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Zondag 15 september 2019, aanvang 10.00 uur Hervormde gemeente Vinkenbuurt

Voorganger: Ds Reijer R.J. de Bruijn
 
ORDE VAN DIENST
Welkom (Oud.)
Zingen: NLB 868: 1, 2, 5 Lof zij de Heer
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: NLB 215: 1, 2, 4, 7 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan
Zullen we samen bidden?
Zingen: NLB 313: 5   O Gij die wilt ontmoeten
 
Schriftlezing: 1 Sam. 17: 31-58 (NBV) 
Zingen: NLB 1012: 1 t/m 5 Geef aan de wereld vrede, Heer 
Verkondiging: STRIJD EN KRACHT
Zingen: NLB 902: 1, 5 Is God de Heer maar voor mij
 
[Afkondigingen]
Zullen we samen danken?
Collecten
Zingen (slot): NLB 713: 1, 2, 5 Wij moeten Gode zingen
Zegen.
3x amen. 
 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters