Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie zondag 15 september 2019 9.30 uur Hervormde kerk Ommen

Predikant:  ds. Coby de Haan
Organist: Frans Dijkstra
 
Welkom- ouderling van dienst
Zingen:  Wees welkom Geest van God  Opwekking 788 https://youtu.be/L7bOo14uhe0
Stil voor God
 
Woorden van groet en bemoediging
Voorganger:  De Heer is met u, met jou
Allen: Zijn vrede is met ons
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de HEER
Allen: De bron van alle goedheid en trouw
Voorganger: Hij is voor ons een barmhartige God
Allen: Zijn trouw duurt tot in eeuwigheid
 
Zingen: Psalm 27: 1 en 7
Gebed
Zingen met de kinderen: Ik ben dapper  https://youtu.be/5WlevSB6Co0
Kinderen komen naar voren
Gesprek met de kinderen
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Lied voor het lezen van de Schriften: O Gij die wilt ontmoeten lied 313 : 5
Schriftlezing: I Samuel 17: 32-54
Zingen:  Lied 1012: 1-5 Geef aan de wereld vrede Heer
Schriftlezing: Efeziers 6: 10-13  Zoek uw kracht in de HEER
Preek: De strijd aangaan
 
Lied 902: 1 en 5 Is God de Heer maar voor mij
Gebeden
Collecte
Zingen:  lied 713: Wij moeten Gode zingen halleluja vers 1,2 en 5
Zegen    afgesloten met gezamenlijk gezongen AMEN

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters