Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie morgendienst Witharen 25 augustus 2019, 10.00 uur

Voor de dienst zingen we Psalm 42: 1, 6, 7.
Welkom en afkondigingen
Psalm 98
Stil gebed
Groet .

Lied: 413: Grote God wij loven u
Gebed voor de verlichting van de Heilige Geest
Lied: 850 Geen taal bij machte U te meten

De kinderen van de kindernevendienst komen tijdens het naspel naar voren.
Gesprekje met de kinderen.
Het Zondagskind steekt de kaars aan.
Lied: Kinderlied: Samen in het licht

Schriftlezing: Mattheüs 6: 30- 34 ( NBV)
Lied: 967: 1,2,3,4,5 Zonne der gerechtigheid
VERKONDIGING
Lied 1008: 1, 2,3. Rechter in het Licht verheven

(de kinderen van de kindernevendienst komen terug en overhandigen de voorbeden aan de voorganger)


Gebeden
Collecte (tijdens de collecte kunnen de kinderen van de kinderoppas worden gehaald)
Lied: 415 Zegen ons, Algoede
Zegen
Amen gezongen door de gemeente

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters