Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie gezamenlijke dienst Vinkenbuurt, 11 augustus 2019, 10.00 uur

Welkom en mededelingen
Zingen, Lied 868: 1 en 2, Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere
 
Stil gebed
Votum en groet         
Zingen, Lied 209 (helemaal), Heer Jezus, o Gij dageraad
 
Leefregel, Spreuken 3:1-7 (NBV)
Zingen, Lied 886: 1, Abba, Vader (Nederlands)
 
Gebed
Schriftlezing, 1 Samuël 23:1-13 (NBV)
Zingen, Psalm 25: 2 en 4, Here, maak mij uwe wegen
        
Verkondiging n.a.v. 1 Samuël 23:2a (NBV)
"David raadpleegde de HEER..."
Zingen, Psalm 32: 3 en 4, Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven
        
Afkondiging overlijden
Zingen, ...
 
Gebed
Aansluitend zingen Lied 1006, Onze Vader in de hemel
 
Collecte
Zingen, Lied 416 (helemaal), Ga met God en Hij zal met je zijn
 
Zegen, beantwoord met gezongen 'amen'

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters