Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie Avonddienst 11 augustus 2019, Gereformeerde Kerk Ommen

Lied voor de dienst:  Lied 903: 1, 3 en 6  
          Zou ik niet van harte zingen
 
Welkom en afkondigingen (ouderling van dienst)
Intochtspsalm: Psalm 108: 1 en 4
                           Mijn hart is, Heer, in u gerust. 
Stil gebed 
Votum en Groet
 
Gezongen Geloofsbelijdenis
Lied 340b
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 
Schriftlezing
Oude Testament
Numeri 13:1-3, 21-24, 31-33 en Numeri 14: 6-8
Lied:  345: 1
              Gij hebt uw woord gegeven
 
Nieuwe Testament
1 Timotheus 6: 12 t/m 16
Lied 345:2
Verkondiging ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’
 
Lied 801: 1, 2, 4, 6 en 7
              Door de nacht van strijd en zorgen
Dankgebed  en  voorbeden  
Collecte 
Slotlied:  418: 1,2 en 3 
                 God schenk ons de kracht
Zending en zegen
Gemeente zingt: Amen
 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters