Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Orde van dienst voor 11 augustus 2019, 9.30 uur Hervormde Kerk Ommen

Voorganger: ds. Marianne Winters-Karels         
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Intochtslied:  Psalm 84: 1 en 2
Stil gebed – Bemoediging – Groet
Zingen: lied 886  ‘Abba, Vader, U alleen’
 
Gebed van Verootmoediging
Zingen: hemelhoog nr. 679: 1 en 2 ‘ Heer uw licht en uw liefde schijnen’
Genadeverkondiging en leefregel
Zingen: hemelhoog nr. 679: 3 ‘staan wij oog in oog met U, Heer’
 
Gebed om  verlichting met de Heilige Geest
Kinderlied ELB 475 ‘Wij zullen opstaan’
 (tijdens het naspel van dit lied mogen de kinderen naar voren komen)
Gesprek met de kinderen – hierna gaan zij naar de KND
 
Schriftlezing: Psalm 84
via youtube: opwekking 715 - Wat hou ik van uw huis…. (versie 3.37 minuten)   https://www.youtube.com/watch?v=cPagKb0AboM
Verkondiging 
Zingen: lied 313: 1, 2 en 4 (een rijke schat van wijsheid)
 
Dankgebed en voorbede – stil gebed – Onze Vader
Inzameling van de gaven  (de kinderen van de kinderoppas kunnen worden opgehaald)
Slotlied: lied 416: 1,2, 3 en 4  - Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegen – amen (gemeente)

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters