Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie Ontmoetingsdienst Ommer Bissingh Woensdag 14 augustus 2019, 12.00 uur, Hervormde Kerk

Voorganger:  ds. Karel Hazeleger
Organist:  dhr. Frans Dijkstra
 
Thema: Spiegels – die man / vrouw, dat ben ik
 
Woord van welkom
Zingen, Psalm 139: 1 en 14, Heer, die mij ziet zoals ik ben
Moment van stilte
Bemoediging 
Zingen, Evangelische Liedbundel Lied 376: 1 en 2 (Nederlands), Abba, Vader
Gebed
Schriftlezing, 2 Samuël 12:1-10 (NBV)
Zingen, Lied 377: 1, 2, 3 en 4, Zoals ik ben, kom ik nabij
Meditatie. Thema: Spiegels – die man / vrouw, dat ben ik!
Zingen, Evangelische Liedbundel Lied 302: 1, 2, 3, en 4, Heer, ik kom tot U
Gebed (dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader)
Zingen, Evangelische Liedbundel Lied 357: 1, 4 en 5, Vreugde, vreugde, louter vreugde
Zegenbede
 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters