Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie 14 juli om 10.00 uur Gebouw Irene Witharen

Liturgie 14 juli Witharen, Ds. M. Develing, Nieuwleusen

Lied voor de dienst NLB 287: 1, 2, 5

mededelingen

NLB 84: 1, 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Klein Gloria ( NLB 195)

Kyriëgebed

NLB 304

Gebed

lied ‘We gaan voor even uit elkaar’

Lezing lucas 10: 25-37

NLB 320: 1, 4

Verkondiging

NLB 790

Dankgebed en voorbede

Collecte

NLB 416: 1,2,4

Zegen ( beantwoord met gezongen amen (zie NLB 431c)

 

*NLB = Nieuwe Liedboek

* ELB = Evangelische Liedbundel

* Lv/dK = (rode) Liedboek voor de Kerken

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters