Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie 14 juli om 19.00 uur Gereformeerde kerk Ommen

Orde voor de dienst op zondagavond 14 juli 2019 19.00 uur in Ommen, gereformeerde kerk.

Voorganger: ds. Wim den Braber en organist Frans Dijkstra.

Orgelspel.

Welkom en afkondigingen door ouderling van dienst.

Lied bij het begin: 531 vers 2 en 3.

Beginwoord, groet.

Gezongen gebed bij de opening van het Woord:695

Lezing; Lucas 19 vers 1-10.

Lied:186 geheel.

Verkondiging.

Lied: 654 vers 1, 5 en 6.

Gezongen geloofsbelijdenis met de woorden van Lied 412 vers 3.

Dankgebed en voorbeden.

Inzameling gaven onder orgelspel.

Slotlied:912 geheel.

Zegen en gezongen amen.

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters