Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie 2 juni 2019 om 09.30 uur Hervormde kerk Ommen

Voorganger: Ds Reijer R.J. de Bruijn

ORDE VAN DIENST

Vóór de dienst: JHD ‘Kom in mijn hart’
https://www.youtube.com/watch?v=-k57InDtjqA

Welkom (Oud.)

Zingen: NLB (psalm) 65: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: NLB (psalm) 147: 3, 6

Het gebod van God uit: Gal. 5: 13-22

Zingen: NLB 841: 1, 2 Wat zijn de goede vruchten

Zullen we samen bidden?

Aandacht voor de kinderen > knd

Schriftlezing: Hooglied 4: 12 – 5:1

Zingen: NLB 680: 4, 5 Kom, heilige Geest

Verkondiging: WIJ LEVEN VAN DE WIND

Zingen: NLB 687: 1, 3 Wij leven van de wind

[Afkondigingen]

Zullen we samen danken?

Collecten

Zingen (slot): NLB 969: 1-4 In Christus is noch west noch oost

Zegen.
Amen (3x)

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters