Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie 2 juni 2019 om 10.00 uur ‘Wezenzondag’ gebouw Irene Witharen

Lied voor de dienst: Psalm 122:1 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’
Welkom en afkondigingen
Intochtspsalm (staan) Psalm 122: 2, 3
Stil gebed bemoediging en groet
Zingen: Lied 463: 1, 6, 7 en 8 ‘Licht in onze ogen’
Gebed om ontferming
Leefregel: Romeinen 12: 9-17
Zingen: Lied 302: 1 en 4 ‘God in de hoog’alleen zij eer’
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Gesprek met de kinderen
Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ (waarna de kinderen naar de nevendienst gaan)
Eerste schriftlezing: Psalm 31: 1-9
Zingen: Lied 754: 1 ‘Liefde Gods die elk beminnen’
Tweede schriftlezing: Johannes 14: 15-21
Zingen: Lied 754: 2 en 3
Verkondiging: Wezen, of niet?
Meditatief orgelspel
Zingen: Lied 663 ‘Al heeft Hij ons verlaten’
(kinderen komen terug)
Dank en voorgebeden; Het gebed des Heren.
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 886 ‘Abba Vader’
Wegzending en Zegen

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters