Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie 1e Paasdag 21 april 2019 om 10.00 uur Hervormde kerk Ommen

Voorganger: Ds Reijer R.J. de Bruijn

ORDE VAN DIENST

Zingen vóór de dienst: JDH 25: 1-4 Daar juicht een toon

Welkom

Zingen: Psalm 118: 1, 8

Stil gebed

Votum en groet

Aansteken van de nieuwe Paaskaars

Zingen (aansluitend) NLB 637: 1, 4 O vlam van Pasen, steek ons aan.

Aanvangstekst: 1 Cor. 15: 1-5 (NBV)

Zingen: NLB 624: 1, 2, 3 Christus, onze Heer, verrees

Zullen we samen bidden?

Aandacht voor de kinderen > KND

Ik lees u uit de Heilige Schrift: Marcus 16: 1-14

Zingen: NLB 630: 1, 4 Sta op! Een morgen ongedacht

Prediking: ONGELOOF-LIJK

Zingen: LVK Gez. 221: 2, 3 Op Uw woord, o Leven van ons leven

[Afkondigingen]

Zullen we samen danken?

Collecten

Slotzang: NLB 642: 1, 2, 7, 8 Ik zeg het allen, dat Hij leeft

Zegen.

Afgesloten met: NLB 634: 1, 2 : U zij de Glorie

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters