Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie 17 maart 2019 om 10.00 uur Hervormde kerk Ommen

Thema Generaties, Close ….of kloof?

Muziek Duo: Christine en Margo van den Brink uit Dalfsen, piano en gitaar
Organist: Gert Diepenveen
Predikant: ds. Coby de Haan
Voorbereidingsgroep: Geke Vogelzang, Dorinda van Lenthe en Coby de Haan

Voor de dienst:
9.40 muziek playlist gemaakt door Dorinda
9.50 muziek Duo ‘Love will find You-Julie Miller’, onderwijl afkondigingen op de beamer

Love will find You - Julie Miller
Does it feel like a little child you used to be?
You’re still awaiting someone's warm embrace?
Alone with people all around who look, but never see,
Can anybody find you in this place?

When you're in the dark with a broken heart,
and you're lonely, love will find you,
When the hurt inside makes you wanna hide,
you can try, but love will find you,

When you're covered by a cloak of sorrow in the night,
and all your hope gets lost without a trace,
But, even in the darkness, there is still a shining light
you will see on His lovely face

When you're in the dark with a broken heart,
and you're lonely, love will find you,
When the hurt inside makes you wanna hide,
you can try, but love will find you,

There's no wall too high that He can't break it down,
No river too big, and hole too deep, and heart too dead,
that He can't get to you

No hole too deep, no river too wide,
No chains too strong, no wall too high,
No hole too deep, no river too wide,
No chains too strong, no wall too high


9.55 Lied Tienduizend redenen met duo

Opw. 733 Tienduizend redenen
De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.


DIENST
10.00 uur Welkom door drie generaties Familie Ekkelkamp


Zingen: Psalm 146 : 1 Zing mijn ziel, lied 146c:7 Roem dan gij mensen, en uit Johannes de Heer lied 446: 1 Prijs de Heer met blijde galmen - orgel

Groet en bemoediging

Iedereen blijft staan

Opwekking 784 Laat alles in dit huis – Duo
Opw. 784 Laat alles in dit huis
Wij zijn gekomen om U te aanbidden, Jezus.
De woorden van ons hart gaan uit naar U.
Wij proclameren U als Overwinnaar,
houden vast aan de beloften van uw Woord.
Refrein:
Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer.
Elke hand strekt zich uit naar de hemel, tot uw eer.
U heeft de hoogste plaats en U hebt alle macht.
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer.
Wij zijn gekomen om U te aanbidden, Jezus.
De woorden van ons hart gaan uit naar U.
Wij proclameren U als Overwinnaar,
houden vast aan de beloften van uw Woord.

Refrein:
Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer.
Elke hand strekt zich uit naar de hemel, tot uw eer.
U heeft de hoogste plaats en U hebt alle macht.
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer.
Halleluja, U bent Koning, )
Halleluja, Majesteit. )
Halleluja, dankzij U ben ik bevrijd. )
2x
Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer.
Elke hand strekt zich uit naar de hemel, tot uw eer.
U heeft de hoogste plaats en U hebt alle macht.
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer.
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer.


Gebed

Generaties, Toen en nu. Een ppt met muziek van tieners Hillsong Young and free: ALIVE - Dorinda

Paasproject Een nieuw begin

• Projectlied – beamer
We zingen het projectlied via het audio bestand;

Refrein:
Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven God,
stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven.

1. Hoog op een berg is de hemel dichtbij
Open je ogen, dan ben je erbij.
Blijf toch niet slapen, vandaag is de dag
Dat je Gods Glorie aanschouwen mag

* Kinderen komen naar voren;
* Introductie filmpje van Julia en Stef (ongeveer 1 min) laten zien op de beamer;
* Poster van de tuin waar Julia en Stef aan het werk zijn laten zien;
* Gesprek met de kinderen
* Aansteken kaarsen kindernevendienst- zondagskind

Kinderen gaan al zingend de kerk uit : Lied 421 Ben je groot of ben je klein EB- orgel

Bijbellezing psalm 78:1-7 NBV - Geke

Preek- Coby

Muziek door Duo: Family tree

Family Tree - Venice
Branches in the wind still standing here together
One more storm to weather we'll get through it yet
So we're gathered here holding on to each other
To let go of another one
we won’t forget

Now as we say goodbye to one of our own
We may be lonely but we're not alone
Though the leaves will fall and the tears will flow
May it always comfort us to know
The family tree will always grow

Father down to son, mother to daughter
Thicker than water, we are made of this
From the Earth we rise, to the Earth returning
We'll keep a candle burning
For the ones we'll miss

And when we say goodbye to one of our own
We may be lonely but we're not alone
Though the leaves will fall and the tears will flow
May it always comfort us to know
The family tree will always grow

Stronger than the wind can blow
The family tree will always grow

Gebeden door de generaties
Britt
Judith
Annelies
Peter ’t Jong
Finanda Ruijs
Jantiena Boezelman
Tineke Kampman
Truus Hekman
Marten Hemstede


Aansluitend zingen Lied 793:1 Bron van liefde uit liedboek op de melodie van The Rose - Duo

Lied 793 Nieuw Liedboek: Bron van Leven (melodie The Rose)
Bron van liefde, licht en leven
Voor elkaar zijn wij gemaakt
Door Uw hand elkaar gegeven
Door Uw vinger aangeraakt.
Laat ons op Uw toekomst hopen
Gaandeweg U tegemoet
Dat wij samen lachend lopen
In Uw grote bruiloftsstoet

Bron van liefde, licht en leven
Laat Uw vreugde in ons zijn
Is de blijdschap weggebleven
Liefde maakt van water wijn
Dat wij dan elkaar beminnen
Zodat zelfs de dood niet scheidt
Niets kan liefde overwinnen
Liefde heeft de eeuwigheid

Afkondiging van overlijden
Zingen lied 23b: 1 De Heer is mijn herder

Pastorale gebeden - Coby
Gebeden afsluiten met het zingen van Abba Vader lied 886 orgel

Collecte, orgel

Zegen - Coby

Vervolg van de dienst:

In gesprek tussen de generaties; 3 keer 3 minuten

Vragen:
1. wie ben je?
2. wat doe je ? ( school, werk, opleiding, hobby)
3. wat heeft je geraakt in de preek?
4. waar zou je over door willen praten?

Afsluiten met zegenlied 710 deel 2 samenzang duo

Zegenlied Opw 710 deel 2: Zegen ons
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters