Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie 17 maart 2019 om 10.00 uur Hervormde kerk Vinkenbuurt

Voorganger: Ds Reijer R.J. de Bruijn
Organist: Mw Willemien Gerritsen

ORDE VAN DIENST

Welkom

Zingen: NLB (psalm) 23: 1, 2, 3

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: NLB 536: 1, 3, 4 Alles wat over ons geschreven is

Zullen we samen bidden?

Kinderen gaan naar de knd.

Schriftlezing: Luk. 9:1-5 + 22: 35-38 (NBV)

Zingen: NLB 565: 1, 2, 5 Het hoogste woord daalt uit het licht

Verkondiging: ALS IK U UITZOND

Kinderen komen terug (?)

Zingen: NLB 799: 1, 4, 5, 6 Komt, kinderen niet dralen

Afkondiging van overlijden (Psalm 23b:1)

Zullen we samen danken?

Collecten

Zingen (slot): NLB 422: 1, 2, 3 Laat de woorden die we hoorden

Zegen (3 x amen)

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters