Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie 17 maart 2019 om 19.00 uur Hervormde kerk Ommen

Voorganger: ds Hans Schipper.

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 280: 1,4,5 en 6
Stilte - Bemoediging - Groet
Gebed van de zondag
Psalmengebed: zingen: Ps(lied) 27: 1 - lezen: Psalm 27: 7-14 - zingen:
Ps.(lied)27: 7
Lezing uit het evangelie: Johannes 12: 23-33
Zingen: Lied 650: 1,2,3,6 en 7
Overdenking
Zingen: Lied 841: 1,2 en 4
Uitspreken van een geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 103c: 2 en 3
Avondgebed - Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader
Zingen: Lied 247
Zegen

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters