Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie 17 maart 2019 om 10.00 uur gebouw Irene Witharen

De liederen zijn gekozen uit het Liedboek 2013 - ‘Zingen en bidden in huis en kerk’

Lied vóór de dienst: Lied 538 : 1, 4

Welkom en afkondigingen door de kerkenraad
Zingen: Psalm 95 : 1
Moment van stilte en inkeer
Votum & Groet
Zingen: Psalm 95 : 3
Inkeer
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 89 : 1, 17
Gebed om opening van het Woord
Zingen: Projectlied voor de 40-dagentijd – de kaars wordt aangestoken en de Bijbel meegenomen - de kinderen naar de nevendienst (onder het naspel van het gezongen lied)
Schriftlezing door de lector/lectrix
Hebreeën 5 : 7 – 9 + Mattheüs 26 : 36 – 46 (beide uit de NBV-vertaling)
Zingen: Lied 536 : 1, 2 en 3 (‘Alles wat over ons geschreven is.....)
Verkondiging
TEKST: “Hij heeft moeten lijden en zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd“
(Hebr. 5 : 8b - NBV-vertaling )
Zingen: Lied 575 : 1, 6
De kinderen komen terug in de dienst (en brengen gebedsintenties mee)
Dienst der gebeden
Dienst der offerande
Wegzending (uit de dienst en de wereld in) - Zingen: Lied 416 alle 4 verzen
Zegen - Gemeente antwoordt met het zingen van ‘Amen’

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters