Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie 10 februari 2019 om 10.00 uur Hervormde kerk Ommen

Voorganger: Ds Reijer R.J. de Bruijn

ORDE VAN DIENST

Vóór de dienst: JdH 945 Heer God U loven wij

Welkom en mededelingen

Zingen: NLB (psalm) 100: 1, 2, 4

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: JdH 912: 1, 3 Van U wil ik zingen

Gods gebod uit: Col. 3: 12-15 (NBV)

Zingen: Gezang 429: 1, 3 Wie maar de goede God laat zorgen


Zullen we samen bidden?

Aandacht voor de kinderen > knd

Schriftlezing: Luk.5:1-11 (NBV)

Zingen: NLB 531: 1, 2, 3 Jezus die langs het water liep
Verkondiging: NAAR DIEP WATER (Lk.5:4)

Zingen: JdH 93 Jezus leeft in eeuwigheid

Afkondigingen

Zullen we samen danken?

Collecten > kinderen uit de oppas laten halen

Slotzang: NLB 425: Vervuld van Uw zegen

Zegen (3x amen)

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters