Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie 10 februari 2019 om 10.00 uur Hervormde kerk Vinkenbuurt

Welkom en mededelingen
Zingen, Psalm 95: 1 en 2, Steek nu voor God de loftrompet

Stil gebed

Votum en groet

Zingen, Lied 865 (helemaal), Komt nu met zang van zoete tonen

Leefregel, Spreuken 3:1-6 (NBV)
Zingen, Lied 931, Don’t build your house on a sandy land

Gebed

Schriftlezing, Jozua 5:13-6:27 (NBV)
Zingen, Lied 657: 1, 3 en 4, Zolang wij ademhalen

Verkondiging n.a.v. Jozua 6:16b
Zingen, Psalm 89: 7 en 8, Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt

Afkondiging overlijden
Zingen, Lied 23b: 1, De Heer is mijn Herder

Gebed
Collecte
Zingen, Psalm 150 (helemaal), Loof God, loof Hem overal

Zegen, beantwoord met gezongen ‘amen’

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters