Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie 10 februari 2019 om 19.00 uur Hervormde kerk Ommen

Welkom en mededelingen
Zingen, Psalm 121: 1, 2 en 3, Ik sla mijn ogen op en zie

Stil gebed

Votum en groet

Zingen, Lied 825: 1 en 4, De wereld is van Hem vervuld

Gebed

Schriftlezing, Jozua 5:13-6:5 (NBV)
Schriftlezing, Openbaring 1:9-20 (NBV)

Zingen, Lied 405 (helemaal), Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig

Verkondiging n.a.v. Jozua 5:13-15
Thema: de commandant der goddelijke strijdkrachten

Zingen, Psalm 46: 1 en 3, God is een toevlucht t’allen tijde

Leefregel, 1 Tessalonicenzen 5:12-24 (NBV)
Zingen, Lied 146c: 3, Welgelukzalig is ieder te noemen

Gebed
Collecte

Zingen, Lied 416 (helemaal), Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen, beantwoord met gezongen ‘amen’

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters