Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie 10 februari 2019 om 9.30 uur Gereformeerde kerk Ommen

Zondagskind: Wietse van Harten
Organist: dhr. Klaas Schaap
Voorganger: ds. Hans Baart


VOOR DE DIENST
*Vooroefenen: Lied 532 (met piano en orgel)

Welkom

Handdruk

DIENST VAN DE INTREDE
*Intochtslied (staand) Psalm 138: 1 ’U loof ik, Heer, met hart en ziel’

Groet, bemoediging en gebed van toenadering (staand)
V De Heer zij met u
G Ook met u zij de Heer!

V Onze hulp is de Naam van de Heer,
G die hemel en aarde geschapen heeft,
V die was, die is en die komt,
Hem verwachten wij!

*Psalm 138: 4

We gaan zitten.

Een paar woorden bij deze dienst

Kyriegebed

*Glorialied ’10.000 redenen’ https://www.youtube.com/watch?v=2pP0fcmBYck
In wisselzang zoals in het filmpje (refrein allen)


DIENST VAN HET WOORD
Gebed om het licht van de Geest

KINDEREN
*Lied bij het weggaan

We horen Lukas 5:1-11

*Lied 532 ‘De visser ging uit vissen’
In wisselzang met de voorganger, steeds op deze manier:

1.V De visser ging uit vissen,
hij deed wat Jezus zei.
A De visser ging uit vissen
en netten vol ving hij,
V en netten vol ving hij.

Preek

*Lied 840 ‘Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom’

WE GEVEN DE ZEGEN MEE

Onze Elisa van Dijk vertelt van haar vertrek naar Ghana.

*We bidden haar de zegen toe: Lied 416: 1.2.4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’


DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Afkondigingen

Gebed (dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onzevader)

SG / OV

Collectes

De kinderen die in de crèche zijn, kunnen opgehaald worden.

WEGZENDING EN ZEGEN

*SlotLied 913: 1 en 4 ‘Wat de toekomst brengen moge’

V De Eeuwige zegene en behoede ons
de Eeuwige doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig
de Eeuwige verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede
G Amen, amen, amen (gezongen)

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters