Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie 11 november 2018 om 19.00 uur Hervormde Kerk Ommen

Voorganger: Ds Reijer R.J. de Bruijn

ORDE VAN DIENST

Welkom

Zingen: NLB (psalm) 66: 1, 3, 4

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: NLB (psalm) 124: 3, 4

Schriftlezing: 1 Thess. 4: 13-18 (NBV)

Zingen: NLB 641: 1, 3, 4 Jezus leeft en ik met Hem


Zullen we samen bidden?

Schriftlezing: 1 Cor. 15: 50-58 (NBV)

Zingen: NLB 755: 1, 2 Toch overwint eens de genade

Prediking: EEN GEHEIM (1 Cor. 15:51)

Zingen: NLB 758: 2, 3 Als de bazuinen blazen

Zullen we samen danken?

Collecten

Slotzang: NLB 769: 4, 6 Mensen, kom uw lot te boven

Zegen.
(Amen 3x)

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters