Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie 11 november 2018 om 10.00 uur Hervormde kerk Ommen

Welkom en mededelingen
Zingen, Psalm 92: 1 en 7, Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst

Stil gebed

Votum en groet

Zingen, Evangelische Liedbundel Lied 58 (helemaal), Zoekt eerst het Koninkrijk van God

Gebed

Leefregel, Marcus 12:28-34 (NBV) (hier gaat het over bij de Kindernevendienst)
Zingen, Lied 289: 1 en 3, Heer, het licht van uw liefde schittert

Moment met de kinderen
 Aansluitend gaan de kinderen naar de Kindernevendienst

Schriftlezing, Numeri 11:4-15 (NBV)
Zingen, Psalm 78: 3, O Heer, hoezeer onwillig en weerbarstig
Schriftlezing, Numeri 11:16-23 (NBV)
Zingen, Psalm 78: 8, Zou Hij die al wat leeft heeft laten groeien
Schriftezing, Numeri 11:24-30 (NBV)
Zingen, Psalm 78: 14, Mijn God, hoe snel vergeet men zijn bevrijding

Verkondiging over Numeri 11:29 eind, “Profeteerde iedereen maar!”

Zingen, Lied 672: 1, 2 en 7, Kom laat ons deze dag
 De kinderen komen terug van de kindernevendienst

Gebed
Collecte (de kinderen kunnen worden opgehaald van de oppas)

Zingen, Lied 967: 1, 6 en 7, Zonne der gerechtigheid (zo mogelijk staand)

Zegen, beantwoord met gezongen ‘amen’

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters