Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie 11 november 2018 om 10.00 uur Hervormde kerk Vinkenbuurt

Voorganger: Ds R.R.J. de Bruijn

ORDE VAN DIENST

Orgelspel

[welkom | afkondigingen]

NLB: lied 213: 1, 2, 5 Morgenglans der eeuwigheid

Stil gebed

Votum en groet

NLB: (psalm) 72: 1, 6, 7 Geef Heer, de koning uwe rechten

Gemeente, hoort het gebod Gods uit Rom. 13: 8-10 [NBV]

NLB: (psalm) 33: 8 Wij wachten stil op Gods ontferming

Zullen we samen bidden?

NLB: lied 798: 1, 2, 3 Heer geef mij vleugels dat ik reis

De Schriftlezing is uit: Openb. 5: 1-14 [NBV]

NLB: lied 871: 1, 2, 3, 4 Jezus zal heersen

Prediking: HET VERZEGELDE BOEK

NLB: lied 747: 6, 8 Dan breekt muziek van snaren

[Afkondigingen]

Zullen we samen danken?

Collecten

NLB: (psalm) 99: 1, 4 God is koning, Hij sticht Zijn heerschappij

Zegen.
Amen 3x

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters