Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Orde voor de dienst 11 november 2018 om 10.00 uur gebouw Irene Witharen

Voorganger: ds. Wim den Braber, Westerhaar- Vriezenveensewijk en tijdelijk pastor Ommen wijk 2.
Organist: Lydia Volkerink
Ouderling van dienst:

Orgelspel.

Binnenkomst kerkenraad.

Lied vooraf: lied 657 vers 1 en 4.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

Lied bij het begin(staande):Psalm 84 vers 3 en 6.

Stilte, onze hulp, groet.

Klein Gloria(staande): lied 195.

Inleiding op de dienst.

Gebed om ontferming.

Glorialied: 871.

Gezongen gebed bij de opening van het Woord: 672 vers 3 en 6.

Wij zwaaien de kinderen uit met een woord en hun lied(uitzwaailied).

Lezing: Marcus 10 vers 35-52 door Joaline Breteler

Lied:418

Lezing; Filippenzen 2 vers 1-11 door ds. Wim den Braber

Lied: 970

Verkondiging:

Lied:903 vers 1 en 6

Kinderen terug in de hoofddienst en geven hun gebedspunten door.

Wij herinneren ons…. En gaan staan

Lied 951 vers 2


Dankgebed, voorbeden, stilte eindigend in gezegd lied 1006.


Inzameling gaven voor: 1…….. 2….

Slotlied:422

Zegen.

Gezongen amen met:425.

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters