Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie 14 oktober 2018 om 10.00 uur gebouw Irene Witharen

Inoefenen Lied 843 (door organist en predikant)
Afkondigingen
Handdruk aan de predikanten

DIENST VAN DE INTREDE
Lied/Psalm 130: 3 ‘Ik heb mijn hoop gevestigd’
Stil gebed (staand)
Bemoediging en groet (staand)
Lied/Psalm 130: 4 (staand)
Kyriegebed
Een voorzichtig loflied 894 ‘Wanneer ik zoek naar woorden’ (op de melodie van ‘Ik wil mij gaan vertroosten’)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Kinderen mogen naar de kindernevendienst
Het lied van weggaan
Lezing: Deuteronomium 15:1-11
Lied/Psalm 119: 62.63 ‘Zevenmaal daags’
Lezing: Marcus 10:17-31
Lied 843 ‘Wat te kiezen’
Preek
Moment stilte
Lied 837 ‘Iedereen zoekt U’

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk Onzevader
Collecte

WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied 425 ‘Vervuld van uw zegen’
Zegen, beantwoord met Amen, amen, amen (gezongen)

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters