Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie 14 oktober 2018 om 10.00 uur Hervormde kerk Ommen

Voorganger: Ds Reijer R.J. de Bruijn

ORDE VAN DIENST

Welkom

Zingen: NLB 868: 1, 2, 5 Lof zij de Heer

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: NLB (psalm) 139: 1, 14

Tien geboden

Zingen wij: NLB 320: 1, 2, 3 Wie oren om te horen heeft


Zullen we samen bidden?

Aandacht voor de kinderen > knd

De Schriftlezing is uit: Marcus 10: 17-31 (NBV)

Wij zingen: NLB 843: 1, 2, 3, 4 Wat te kiezen

PREDIKING: DE ARME RIJKE

Zingen: NLB 718: 1, 2, 3, 4 God, die leven hebt gegeven

(kinderen komen terug uit de nevendienst)

[Afkondigingen]

Zullen we samen danken?

Collecten

Kinderen kunnen worden opgehaald bij de oppas

Slotzang: NLB 150A : 3, 4 Geprezen zij God

Zegen (3x amen)

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters