Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie 14 oktober 2018 om 10.00 uur Hervormde kerk Vinkenbuurt

Oefenen, Lied 171 (helemaal), David werd gekozen boven alles uit

Welkom en mededelingen
Zingen, Psalm 146: 1, 2 en 3, Zing, mijn ziel, voor God uw Here

Stil gebed

Votum en groet

Zingen, Psalm 147: 2 en 4, Hij telt het leger van de sterren

Leefregel, Matteüs 22:37-40 (NBV)
Zingen, Lied 886: 1, Abba, Vader, U alleen (het Nederlandse vers)

Gebed
Schriftlezing, 1 Samuël 16:1-13 (NBV)

Zingen, Lied 171 (helemaal), David werd gekozen boven alles uit

Verkondiging over 1 Samuël 16:1-13
Thema: De laatsten worden de eersten

Zingen, Lied 990 (helemaal), De laatsten worden de eersten

Gebed
Collecte

Zingen, Psalm 138: 1 en 3, U loof ik, Heer, met hart en ziel (zo mogelijk staand)

Zegen, beantwoord met gezongen ‘amen’

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters