Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Orde van dienst 14 oktober 2018 om 9.30 uur Gereformeerde kerk Ommen

De vierde zondag van de herfst

Lied voorafgaande aan de kerkdienst: Lied 280: 1 t/m 5

Welkom door de ouderling van dienst
Aanvangslied: Psalm 8: 1, 2 en 3
Stil moment, bemoediging en groet
Inleidend woord
Gebed om ontferming, gevolgd door Lied 304

D I E N S T V A N H E T W O O R D
Gebed van de zondag
KND: zingen 'Samen in het licht'
De Schrift gelezen en gezongen:

 Genesis 1,26-31 & 2,18-25, gelezen door mijzelf
 Orgelimprovisatie over Lied 849
 Marcus 10, 1-16, gelezen door Marion Willems
 Antwoordlied: Lied 849

Overweging en geloofslied: Lied 344 (staand)
Dank- en voorbeden
Inzameling der gaven
Slotlied: Psalm 103:1,2 en 9
Zegen

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters