Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie Eerste Pinksterdag 20 mei 2018 om 10.00 uur Hervormde kerk Vinkenbuurt

Voorganger: ds. Karel Hazeleger
Organist: mw. Willemien Gerritsen-Kloosterboer

Thema: Wij leven van de wind

Welkom en mededelingen
Zingen, Psalm 33: 1 en 8, Kom nu met zang en roer de snaren

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen, ELB 218 (helemaal), Samen in de Naam van Jezus

Geloofsbelijdenis
Zingen, Lied 675 (helemaal), Geest van hierboven

Gebed

Moment voor de kinderen
Zingen, Lied 683 (helemaal), ’t is feest vandaag, ’t is pinksterfeest

Eerste lezing, Handelingen 2:1-13 (NBV)
Zingen, Lied 687 (helemaal), Wij leven van de wind

Tweede lezing, Johannes 3:5-8 (NBV)
Zingen, Lied 686 (helemaal), De Geest des Heren heeft

Verkondiging. Thema: Wij leven van de wind
Zingen, Lied 695 (helemaal), Heer, raak mij aan met uw adem

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen, ELB 79 (helemaal), Vrede zij u

Zegen, beantwoord met gezongen ‘amen’

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters