Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie 13 mei 2018 om 9.30 uur Hervormde kerk Ommen

Wezenzondag

Predikant: ds. Coby de Haan

Welkom en mededelingen- ouderling van dienst

Iedereen gaat staan

Zingen: Mijn licht, mijn heil psalm 27: 1 en 7

Groet en Bemoediging

V: De vrede van God is met u, met jou
A: ZIJN VREDE IS MET ONS

V: Richten wij ons op de bron van leven:
A: NAAR U, GOD, ZOEKEN WIJ, OP U IS ONS VERTROUWEN!
V: Vragen wij om Gods nabijheid:
A: WEES ALS EEN LICHT, HIER IN ONS MIDDEN!

Iedereen gaat zitten

Zingen: Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon lied 220: 1 en 4 ( op de melodie van lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht)


Leefregels van God


Zingen: Lied 344: 1,2 en 3 Wij geloven een voor een

Gebed

Kinderlied Regenboog
YouTubelink https://youtu.be/UfoyIrhjhPs

Moment met de kinderen
Thema: Dat beloof ik!


Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Bijbellezing uit Exodus 19: 1-11

Zingen: God gaat zijn onbekende gang Lied 943: 1,3 en 4

Bijbellezing uit het evangelie van Johannes 17: 14 -24

Zingen Gij hebt uw woord gegeven lied 345: 1 en 3

Preek

Zingen lied 967: 5, 6 en 7 Geef geloof aan wie Gij zendt

Gebeden

Collecte

Zingen: lied 868: 2 en 4 Lof zij de Heer

Zegen

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters