Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie 13 mei 2018 om 10.00 gebouw Irene Witharen

Lied voor de dienst NLB 280: 1, 3, 5

mededelingen

NLB 27: 1, 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Klein gloria (NLB 195)

Kyriëgebed

NLB 146a: 1, 3

Wetslezing

Gebed

Projectlied ‘licht’

Lezing Genesis 9: 8-17

NLB 350: 1, 2, 3

Lezing Johannes 17:14-26

NLB 91a: 1

Verkondiging

NLB 790

Dankgebed en voorbede

Collecte

NLB 418: 1, 2, 3

Zegen ( beantwoord met gezongen amen (3x))


*NLB = Nieuwe Liedboek
* ELB = Evangelische Liedbundel
* Lv/dK = (rode) Liedboek voor de Kerken

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters