Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Orde van dienst 13 mei 2018 om 9.30 uur Gereformeerde kerk Ommen

Zondag Hoor!


Lied vooraf: 906 vers 4,6,7 en 8.

Welkom en mededelingen.

Intochtslied (staande) Lied 27 vers 7 en 4.

Stil gebed.

Votum en groet (staande).

Lied: 640 f( twee keer gezongen nadat het één keer is voorgespeeld) staande.

Gebed om ontferming gesproken

Glorialied:630 vers 1.

Gebed bij de opening van het woord

Gesprek met de kinderen gevolgd door het lied: Samen in het Licht

Schriftlezing: Johannes 17 vers 14-26

Lied: 656 vers 1, 2 en 3 (een keer voorspelen svp)

Schriftlezing: 1 Johannes 3 vers 18-24

Lied:791 vers 3,5 en 6.

Verkondiging.

Lied: 970 vers 1,2,3,4 en 5.

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied (staande):418 vers 1 tot en met 4.

Zegen (beantwoord als amen) met lied 425.

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters