Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie Hemelvaart 10 mei 2018 om 9.30 uur Hervormde kerk Ommen

Psalm 105 : 1 en 2
Gezang 412
Psalm 33 :8 ( na geloofsbelijdenis ).
Psalm 47 : 1 en 2
Gezang 705 ; 1 en 3
Gezang 460 : 1,2,3 en 4.

De Schriftlezingen zijn : Handelingen 1 : 1 t/m 11
Efeze 1 : 19 t/m 23.

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters