Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie morgendienst 17 september 2017, om 10.00 uur gebouw Irene Witharen

Lied voor de dienst: Lied 534, alle verzen – Hij die de blinden weer liet zien

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Zingen: Psalm: 84, vers 1 en 3 – Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

Stilte, Bemoediging en Groet

Woord ter inleiding

Zingen: Lied 834, vers 1 en 2 – Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 705, vers 1, 2 en 3 – Ere zij aan God, de Vader

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing: Psalm 116: 7-17

Zingen: Lied 869, vers 1, 5 en 6 – Lof zij de Heer, ons hoogste goed

Schriftlezing: Lucas 17: 11-19

Zingen: Lied 313, vers 1, 4 en 5 – Een rijke schat van wijsheid

Moment voor de kinderen

Kinderen vertrekken naar kindernevendienst, we zingen Samen in het Licht

Verkondiging

Zingen: Lied 704, alle verzen – Dank, dank nu allen God


Gebeden, afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader

Inzameling van de gaven kinderen komen terug in de kerk

Zingen: Slotlied, lied 218, vers 1, 4 en 5 – Dank U voor deze nieuwe morgen

Zegen

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters