Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie morgen-/ doopdienst, 17 september 2017, 9.30 uur Hervormde Kerk Ommen

In deze dienst worden Tare Kampman, Lova Mulder, Felipe Schipper en Fiene Willems gedoopt

Voorganger: ds. Karel Hazeleger
Ouderling van dienst: mw. Therésia Stobbelaar-Verhoek
Organist: mw. Willemien Gerritsen-Kloosterboer
Met medewerking van kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’

Voor de dienst kijken we naar foto’s van de dopelingen. Ondertussen is er muziek.

Welkom en mededelingen
Zingen, ELB 218: 1 en 3, Samen in de Naam van Jezus (zo mogelijk staand)

Stil gebed (zo mogelijk staand)
Votum en groet (zo mogelijk staand)
Zingen, ELB 382: 1 en 2, Heer, uw licht en uw liefde schijnen

We luisteren naar “Gebed voor mijn kinderen”, gezongen door Reinata Heemskerk, de oma van Esther (via de beamer), link: https://www.youtube.com/watch?v=WxobkYGIYHM

Onderwijs over de doop
Geloofsbelijdenis, door de ouderling van dienst (zo mogelijk staand)

Gebed
We luisteren naar “Samen voor altijd”, gezongen door Marco Borsato en anderen (via de beamer), link: https://m.youtube.com/watch?v=aj201U33vo0
Ondertussen worden het doopwater en vervolgens de dopelingen de kerk binnengebracht.
De kinderen uit de kerk mogen naar voren komen.

Moment met de kinderen

Het kinderkoor zingt 2 liederen:
 God kent jou vanaf het begin (met de beamer)
 Van top tot teen (met de beamer)

Vragen voor de doopouders
Bediening van de doop
Jawoord van de gemeente (zo mogelijk staand)
Kinderkoor en gemeente zingen in beurtzang: “De Here zegent jou” (met de beamer)
Vers 1 en 2 kinderkoor, vers 3 gemeente

Overhandigen van de doopkaarsen en de dagboekjes, door de ouderling van dienst

Gebed
Aansteken van de kaarsen van de kindernevendienst
 Aansluitend gaan de kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing, Lucas 17:11-19 (NBV)
Zingen, Psalm 116: 1 en 8, God heb ik lief, want die getrouwe Heer

Preek. Thema: Dank U wel
Zingen, Tienduizend redenen tot dankbaarheid (met de beamer)
link: https://www.youtube.com/watch?v=e-UhikQVG5Q
 Aansluitend komen de kinderen terug van de kindernevendienst

Gebed
Collecte. Tijdens de collecte zingt het kinderkoor: Het allerleukste liedje. De kinderen kunnen worden opgehaald van de oppas.
Zingen, Lied 704: 1 en 3, Dank, dank nu allen God (zo mogelijk staand)

Zegen, beantwoord met gezongen “amen”

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters