Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Wat een mooie opbrengst vieringen in de Stille Week.

 

Pasen ligt weer achter ons. Als interkerkelijke werkgroep Rondom Pasen kijken we terug op inspirerende vieringen in de Stille Week in de kerken en op de begraafplaats Laarmanshoek.
Er komen elk jaar meer mensen die op deze wijze het lijden en sterven en de overgang van donker naar licht, het feest van de Opstanding, willen beleven.
Fijn dat meer dan 20 jongeren van PaKaN! de Paaswake en het Paasontbijt mee hebben beleefd.
De Paasnacht was voor hen een uitdaging om te waken.

De collecte voor SMA, door onderzoek SMA de wereld uit, heeft een prachtig bedrag opgebracht van € 2010,89. Cato en Moos Lucas uit Ommen hebben de progressieve spierziekte SMA. Dit was een van de activiteiten dit jaar in Ommen.
We willen al die mensen bedanken die meegewerkt hebben. De voorgangers en kosters, koorleden, pianisten, organisten, muzikanten, de violiste, de Bazuin op de begraafplaats en Lex met zijn team voor het Paasontbijt in de Kern. Samen geloven en samenwerken in Gods wijngaard. Prachtig toch!

De Interkerkelijke werkgroep Rondom Pasen

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters