Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

6 maart 2019 Aswoensdag: start van de 40 dagen tijd

Ook dit jaar organiseert de werkgroep Rondom Pasen weer een aantal diensten in de 40 dagen tijd.

De 40 dagen tijd begint op Aswoensdag 6 maart. Op deze dag wordt de eerste viering gehouden in de Hervormde kerk. De overige diensten vinden plaats in de Stille week. Informatie daarover volgt in april.

U bent allen van harte uitgenodigd deze diensten bij te wonen, om ook op die manier samen op weg te gaan. Op weg naar Pasen.

Tijdens de diensten, die door de werkgroep Rondom Pasen worden georganiseerd in de verschillende kerken in Ommen tijdens de 40 dagen tijd, wordt ook gecollecteerd.

Actie CaMo & Friends 4 SMA
De opbrengst van de collecte is dit jaar bestemd voor de bijzondere actie CaMo & Friends 4 SMA. Om onderzoek en behandeling naar en van de onbekende, maar verschrikkelijke spierziekte SMA te stimuleren, wordt er deze zomer in Ommen geld ingezameld. De actie is opgezet door de vriendengroep van Jan-Jaap Lucas en Linda Meijerink uit Ommen. Hun kinderen Cato en Moos hebben beide deze spierziekte. De kinderen zelf willen graag dat het voor al hun lotgenoten ook mogelijk zou zijn behandeling te ondergaan voor deze spierziekte. Door onbekendheid van de behandeling en de enorme kosten hiervan is dit helaas niet voor elk kind mogelijk.

Wij denken dat dit collectedoel heel passend is bij het thema van de 40 dagen tijd van dit jaar:
Een nieuw begin…

We hopen als gezamenlijke kerken in Ommen een steentje bij te dragen om behandeling en voorkoming van deze ziekte mogelijk te maken. Uiteraard hopen we op uw bijdrage en kijken we ernaar uit u in de 40 dagen tijd te verwelkomen bij de diensten in de verschillende kerken in Ommen.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Rondom Pasen

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters